Przeładunki portowe
PUPS „Chemiki” Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest nasza spółka – "CHEMIKI" Sp. z o.o. z siedzibą Ul.Chemików 4, 80-550 Gdańsk, KRS: 0000058763. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
2. Celem przetwarzania Państwa danych jest zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b,d RODO).
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia Umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Państwo z nami kontaktowaliście w sprawie jej zawarcia.
6. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody proszę wysłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując  „wycofanie zgody”.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Inspektora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dnia 23 czerwca 2004 roku Spółka "Chemiki" uzyskała certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług przeładunkowo-składowych na nabrzeżach Przemysłowym i Chemików.

Zgodność procedur z wymogami ISO jest periodycznie weryfikowana i aktualizowana co trzy lata. Aktualny Certyfikat jest przyznany do 2019 roku. 

Certyfikację systemu zarządzania jakością w usługach przeładunkowo-składowych wykonało Biuro Certyfikacyjne Polskiego Rejestru Statków S.A.

Potwierdzenie Zgodności Obiektu Portowego z Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statków i Obiektu Portowego (KODEKS ISPS).

W dniu 17 lutego 2016 roku po raz kolejny uzyskaliśmy od Urzędu Morskiego w Gdyni Certyfikat Zgodności Obiektu Portowego dla Terminalu "Chemiki” i „Fosfory” z Kodeksem ISPS.

Posiadanie przez nas tego certyfikatu jest podstawowym warunkiem umożliwiającym prowadzenie działalności na terenach portowych zgodnie z wymogami konwencji SOLAS uchwalonej przez IMO (ang. International Maritime Organisation).

Spółka „Chemiki” prowadzi w magazynie nr 22 skład celny (WOC) na podstawie Pozwolenia na prowadzenie składu celnego lub objęcie składu celnego procedurą typu E. Pozwolenie wydane zostało 06 czerwca 2006 roku przez Dyrektora Izby Celnej w Gdyni. 

Instytucja składu celnego spełnia w systemie obrotu towarowego z zagranicą istotne funkcje wpływające na poprawę efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej.

w górę

Szanowni Państwo nasz serwis, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, używa pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Polityka cookies